Photographer: Paulina Fadrowska | http://paulinafadrowska.com @paulinafadrowska